Gen - Pleksor Etki Mekanizması

This video shows the mode of action of a drug used for Lymphoma and Multiple Myeloma Patients via stem cell mobilization into the bloodstream from the bone marrow.

Bu video Lenfoma ve Multipl Miyelom Hastaları için kullanılan, kemik iliğinden kan dolaşımına kök hücre mobilizasyonu sağlayan bir ilacın etki mekanizmasını anlatmaktadır.

You may also like

Back to Top